sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Sulku- ja vastataivutuksen alkeet

Käyn tässä läpi sulkutaivutuksen alkeita sekä muutamia pointteja vastataivutuksesta.

Sulkutaivutukseen voidaan siirtyä vasta kun ratsastaja hallitsee hevosen etuosan täydellisesti ja kykenee siis "siirtelemään" hevosen etuosaa haluamaansa kohtaan, eli yleisesti ottaen samalle uralle takaosan kanssa. Tämän lisäksi hevosen tulee kyetä ottamaan jo painoa takaosalle, eli etuosan tulisi olla jo aavistuksen verran kevyempi ratsastajan kädelle. Sulkutaivutuksessa ratsastajan tulee kyetä siirtämään siis hevosen takaosaa, joka on aavistuksen haastavampaa, sillä hevosen moottori sijaitsee sen takaosassa, ja se on siis "painavampi". Jotta ratsastaja todellakin kykenee siirtämään hevosen takaosaa vaivattomasti, on syytä varmistaa että hevonen on pohkeen edessä, eli reagoi ratsastajan pohkeeseen nopeasti itsensä kantaen.

Ennen sulkutaivutukseen siirtymistä kannattaa sinun ja ratsusi ottaa haltuun avotaivutus, josta voit lukea lisää täältä.  Avotaivutus on ratsastajalle helpompi, sillä siinä siirretään hevosen etuosaa, joka siis on kevyempi kuin takaosa. Kun avotaivutus on hallussa, eikä haittaa että pohkeenväistökin on teille selvää kauraa, on aika siirtyä sulkutaivutuksen saloihin!

Aloitetaan sulkutaivutuksen ratsastaminen uraa pitkin, pitkällä sivulla. Näin ratsastaen saat kentän aidasta vähän tukea hevosen etuosalle. Sulkutaivutuksessa uraa pitkin hevosen etuosa jää siis uralle, ja takaosa siirtyy uran sisäpuolelle. Hevosen otsa on kohtisuorassa ratsastettavaa uraa pitkin, ja korvat ovat samalla korkeudella. Ratsastajan ulkopohje siirtyy hieman satulavyön taakse ja siirtää takaosaa uran sisäpuolelle. Ratsastajan sisäpohje pysyy omalla paikallaan satulavyön kohdalla ja huolehtii etuosasta pitäen sen uralla. Jos sisäpohje herpaantuu, pääsee hevonen valumaan etuosallaan uran sisäpuolelle. Sisäpohje aktivoi myös sisätakajalkaa polkemaan syvemmälle rungon alle. Ratsastajan sisäohja asettaa ja taivuttaa hevosta liikkeen suuntaan, ulko-ohjan säädellessä asetusta ja taivutusta.

Aloitetaan sulkutaivutuksen ratsastaminen vaikka vasemmassa kierroksessa. Ratsasta rauhallista käyntiä uraa pitkin, siten että toisella pitkällä sivulla pidät etuosan uralla ja väistät takaosaa uran sisäpuolelle. Tällä pohkeenväistöllä tarkistetaan että hevonen todella on herkkä pohkeellesi ja siirtää takaosaa sen mukaan. Tämän jälkeen toiselle pitkälle sivulle päästessäsi ratsasta tämä sivu sulkutaivutuksessa. Aloita asettamalla ja taivuttamalla hevonen liikkeen suuntaan, eli tässä tapauksessa vasemmalle vasemmalla ohjalla. Oikea ohja myötää sen verran mitä loiva taivutus vaatii. Oikea pohje siirtyy satulavyön taakse ja siirtää takaosaa uran sisäpuolelle. Vasen pohje pysyy satulavyön kohdalla ja pitää hevosen etuosan uralla ja aktivoi tarvittaessa sisätakajalkaa. Hevosen poikitusaste on ihanteellinen, kun hevonen muodostaa noin 30 asteen kulman uraan nähden. Hevosen jalat liikkuvat taivutusasteesta riippuen joko kolmella tai neljällä uralla. Sulkutaivutusta aloitellessa on hyvä jos saat jonkun katsomaan harjoitteluasi maasta käsin, jotta opit tuntemaan oikean taivutuksen.

Ratsasta ensimmäisillä kerroilla ainoastaan muutama askel sulkutaivutuksessa, suorista hevonen välillä uralle (rentouta ulkopohje, siirrä se omalle paikalleen ja tarvittessa siirrä sisäpohkeella takaosa takaisin uralla samalla kun asettava ja taivuttava sisäohja rentoutuu) ja ratsasta taas muutama askel sulkua. Pitkän sivun aikana saat luultavasti ratsastettua 2-3 lyhyttä sulkutaivutuspätkää.
Kun avotaivutuksessa hevonen on samassa asennossa kuin aloittaessaan voltin, on se sulkutaivutuksessa siinä asennossa kuin lopettaessaan voltin. Toivottavasti tämä mielikuva auttaa sinua havainnoimaan hevosen oikeaa asentoa taivutuksissa.

Varsinkin sulkutaivutuksen ensimmäisissä harjoituksissa on hyvä teettää toisella pitkällä sivulla pohkeenväistöä ja toisella pitkällä sivulla sulkua, mutta mitä paremmin hallitset hevosen takaosan ja saat säilytettyä tasaisen asetuksen ja taivutuksen, voit ratsastaa sulkua myös toisella pitkällä sivulla. Ja kun taivutus onnistuu rauhallisessa käynnissä, siirry ensin normaalitempoiseen käyntiin ja kun siinäkin olet mestari, voit ratsastaa sulkua myös harjoitusravissa.

Kun pitkällä sivulla ratsastettava sulku on helppoa, on aika nostaa vaikeustasoa hieman. Siirry silloin ratsastamaan sulkua pituushalkaisijalle. Tällä tavalla ratsastaessa aita ei ole tukemassa hevosen etuosaa, joten nyt on todella tärkeää pitää ohjilla huolta hevosen etuosan oikeasta paikasta.

Muista ratsastaa sulkutaivutusta tasapuolisesti molempiin suuntiin, ja aina muutaman toiston jälkeen anna hevosen levätä hetki vapaalla ohjalla.

Muutamia ongelmia ja ratkaisuja:

Ongelma: Hevonen ei siirrä takaosaa uran sisäpuolelle. Ratsastajan ensimmäinen reaktio on voimistaa ulkopohkeen vaikutusta tai siirtää sitä vielä taaemmas.
Ratkaisu: Tarkasta ensin että et roiku sisäohjassa ja näin ollen taivuta hevosta liikaa. Hidasta ensin tempoa, ja anna sen jälkeen yksi korjaava apu ulkopohkeella, tarvittaessa koskettaen hevosta raipalla. Ole tarkkana ettet siirrä ulkopohjetta liian taakse, sillä hevosella ei ole hermoja enää kovin takana, eikä se näin ollen tunne pohkeesi vaikutusta yhtä herkästi kuin pohkeen sijaitessa hieman edempänä. Kun hevonen reagoi hitaammassa tempossa taas hvyin ulkopohkeeseen, voit siirtyä takaisin normaalitempoon.

Ongelma: Hevosen tempo hyytyy sulkutaivutuksen edetessä.
Ratkaisu: Usein ratsastaja on vaatinut hevoselta liikaa poikitusta, joten ongelma ratkeaa suoristamalla hevosta hieman ja vaatimalla vähemmän poikitusta. On myös tärkeää tarkastaa että hevonen pysyy herkkänä sisäpohkeen eteenpäinvievälle avulle. Tämän voit helpoiten tarkastaa ratsastamalla hevosta isolla voltilla, ja tehden siinä lyhyitä temponlisäyksiä, käyttäen eteenpäinvievänä apuna ainoastaan sisäpohjetta.

Vastataivutus on oikeastaan ihan sama liike kuin sulkutaivutus, ainoastaan sillä erotuksella että hevosen etujalat liikkuvat uran sisäpuolella ja takajalat uran ulkopuolella. Vastataivutusta ratsastaessasi siirry siis ensin ratsastamaan uran sisäpuolelle, jotta aita ei estä hevosta siirtämästä takaosaansa ulkopuolelle.

Ratsastetaan taas vasemmassa kierroksessa, ja lyhyeltä sivulta käännä hevonen pitkälle sivulle hieman ennen lyhyen sivun loppua. Näin saat riittävästi tilaa vastataivutuksen ratsastamiseen pitkällä sivulla. Aloita asettamalla ja taivuttamalla hevonen uran ulkopuolelle, eli oikealla ohjalla. Oikea pohje pysyy satulavyön kohdalla pitäen etuosan sisemmällä uralla. Vasen ohja säätelee asetusta ja taivutusta. Vasen pohje siirtää hevosen takaosan uran ulkopuolelle. Eli kuvittele vain ratsastavasi sulkutaivutusta peilikuvana!

Joskus sulkutaivutuksen ensimmäisillä kerroilla ratsastajaa auttaa mielikuva, jossa ratsastetaan ensin pohkeenväistöä etuosa uralla, eli takaosa uran sisäpuolella. Tästä vaan jatketaan samassa "muotissa" mutta ottaen pikkuhiljaa mukaan sisäohjan asetuksen ja taivutuksen, ja ihan aavistuksen siirtämällä ulkopohjetta taaemmas verrattuna pohkeenväistöön. Sisäpohkeen merkitys on tärkeä, sulkutaivutuksessa hevonen todellakin taipuu sisäpohkeen ympäri. Pidä sisäpohje siis aktiivisena, mutta ei jännittyneenä. 

Sulkutaivutusta ratsastaessasi ole rohkea ja säätele asetuksen ja taivutuksen määrää, jotta löydät teille molemmille sopivan taivutuksen. Tässäkin harjoituksessa on tärkeää löytää kohta jossa voitte molemmat olla rentoja, ja vasta kun harjoitus sillä tietyllä taivutus- ja poikitusasteella sujuu helposti, voit siirtyä astetta jyrkempään taivutukseen ja poikitukseen.
Ja muista, aina kohdatessasi ongelman, loivenna taivutusta ja poikitusta ja hidasta tempoa ongelman korjaamiseksi.

Hyviä treenejä kaikille!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti